Dịch vụ quốc tế
Dịch vụ trong nước
Dịch vụ cân công-ten-nơ

Dịch vụ cân công-ten-nơ

Vận tải Nội địa

Vận tải Nội địa

Bảo trì và sửa chữa công-ten-nơ rỗng

Bảo trì và sửa chữa công-ten-nơ rỗng

Mạng lưới kết nối nội địa - ICD

Mạng lưới kết nối nội địa - ICD

Dịch vụ vận tải liên cảng

Dịch vụ vận tải liên cảng

Biểu giá dịch vụ

STT Tên file Loại file Kích thước Tải
1 Bieu gia dich vu- ap dung cho salan - 1.7.2017-signed pdf 282.95 KB
2 Bieu gia dich vu- ap dung cho cong cang - 1.7.2017-signed pdf 675.09 KB