Kính gửi Quý khách hàng,

Nhằm phục vụ nhu cầu kiểm hóa/ phun trùng/lấy mẫu kiểm dịch cho Quý khách hàng tại cảng CMIT tốt hơn và giảm thời gian chờ đợi của Quý khách, CMIT xin đưa ra quy trình mới như sau:

  1. Trước khi tàu đến, Quý khách gửi Mẫu đăng ký chuyển bãi kiểm hóa/ phun trùng/lấy mẫu kiểm dịch vào email của Bộ phận kế hoạch bãi CMITOPSPLNYRD@cmit.com.vn với đầy đủ thông tin yêu cầu như trong mẫu đính kèm.
  2. Cảng sẽ sắp xếp chuyển bãi theo số lượng và thời gian mà Quý khách đã yêu cầu. Trong trường hợp:
  • Khi Quý khách không sắp xếp để đến Cảng tiến hành kiểm hóa, phun trùng, lấy mẫu kiểm dịch theo giờ đã hẹn, vui lòng gọi điện thông báo trước ít nhất 30 phút vào số Hotline của Giám sát bãi (0989715843). Sau đó, vui lòng gửi email thông báo lịch thay đổi vào email của Bộ phận kế hoạch bãi CMITOPSPLNYRD@cmit.com.vn
  • Khi Cảng không sắp xếp được để chuyển bãi theo giờ Quý khách đã hẹn, Giám sát bãi sẽ gọi điện thông báo trước ít nhất 60 phút vào số điện thoại đã được cung cấp trong mẫu đăng ký và sẽ hẹn lại giờ thay đổi để Quý khách sắp xếp.

Xin vui lòng tải mẫu đăng ký tại đây

Kính mong sự hợp tác và hỗ trợ của Quý khách.

Trân trọng.