Ngôi sao CMIT Quý III - 2018

Thúy Anh trong vai trò là trợ lý TBP Logistics nội địa luôn hoàn thành xuất sắc công việc của mình, cũng như luôn cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất.

Trong một thời gian dài phòng Thương mại có sự thiếu hụt nhân sự nên bạn đã đảm nhận thêm công việc rất nhiều và với sự xuất sắc của mình bạn đã giúp phòng Thương mại duy trì dịch vụ tốt nhất.

Bạn cũng đã nhận lãnh công việc chăm sóc khách hàng khi bạn Moon nghỉ thai sản.

Rõ ràng khối lượng công việc của bạn tăng lên gấp bội nhưng bạn đã không quản ngại và luôn hăng say làm việc.

Bạn cũng luôn nhiệt tình huấn luyện và giúp đỡ nhân viên mới của phòng Thương mại với một tiêu chuẩn cao về dịch vụ khách hàng.

Luôn giữ một vai trò tích cực và hiệu quả khi tương tác với các phong ban khác trong Công ty, bạn đã luôn duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp.

Bạn xứng đáng là ngôi sao sáng về tinh thần làm việc nhiệt huyết của CMIT.