Ngày 5/1/2018

 

Cái Mép, tỉnh Bà Rịa Vũng tàu, Việt Nam – ngày 5/1/2018, cảng CMIT chính thức triển khai kết nối hệ thống kết nối quản lý, giám sát Hải Quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, qúa cảnh trung chuyển tại cảng.

Ngày 29/12/2017, Bộ Tài Chính ký quyết định số 2722/QĐ-BTC cho phép cục Hải Quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế.

CMIT được Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tin tưởng lựa chọn là cảng container đầu tiên tại Cái Mép – Thị Vải kết nối hệ thống hải quan điện tử thực hiện quản lý, giám sát Hải quan tự động đối với hàng hóa ra, vào cảng. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho cơ quan hải quan, doanh nghiệp cảng mà còn mang lại lợi ích cho nhiều bên liên quan như các hãng vận tải, các nhà xuất nhập khẩu,…Hàng hoá được tiến hành làm thủ tục thông quan điện tử một cách nhanh chóng, tiện lợi và cắt giảm chi phí.

Đối với riêng CMIT, cảng sẽ được tiếp cận thông tin dưới dạng điện tử về hàng hóa chính xác và kịp thời, từ đó tăng hiệu quả khai thác và nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Đặc biệt, việc thực hiện kết nối giám sát Hải Quan tự động đối với hàng hóa ra, vào cảng sẽ tăng tính cạnh tranh cho Cái Mép và tạo điều kiên hơn nữa để thực hiện mục tiêu phát triển thành trung tâm trung chuyển quốc tế.

Để ghi dấu cho sự kiện ý nghĩa này, cùng ngày cảng CMIT đã tổ chức một buổi Lễ kết nối hệ thống quản lý, giám sát Hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Cục hải Quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng các khách hàng và đối tác của cảng CMIT.

 

- Hết –

 

Biên tập:

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

Bà. Nguyễn Thị Kim Ngân

Quản lý Thương mại và Quan hệ công

Công ty TNHH Cảng Quốc Tế Cái Mép

+ 84 254 3938222 Ext. 2003

Nguyen.Kim.Ngan@cmit.com.vn